Özel Nisa Hastanesi - Sponsorluklarımız
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Sponsorluklarımız

İstanbul Medipol Hastanesi Sponsorluk Çalışmaları İle;

- İnsanın en değerli varlığı olan sağlığını korumak konusunda bilinçli, duyarlı, saygılı, uyumlu kişiler yetişmesine katkıda bulunuyor.

- Sağlıklı insan-sağlıklı toplum felsefesini hayata geçiriyor.

- Sağlık konusunda, bilimsel gelişmeleri izliyor ve tanıtıyor.

- Birey, aile ve toplum sağlığını korumak konusunda çalışıyor.

- Sağlık konusunda verilen eğitim çalışmalarına katkıda bulunuyor.

- Çeşitli sağlık kuruluşları ve kendi alanlarında uzman hekimler ile işbirliği yapıyor.

- Sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak, bunların bünyesinde yada bunlarla organizeli olarak, sağlık kulüpleri, sağlık eğitim üniteleri, sağlık kampları oluşturuyor.

- Hastalıklar ve hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda, uzmanların katıldığı halkı bilgilendirici toplantı, panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenliyor.

- Sağlık ve koruyucu hekimlik konusunda yazılı-görsel-işitsel medya araçları vasıtasıyla halkı bilgilendiriyor ve uyarılarda bulunuyor.

- İnsan ve halk sağlığı konusunda, son tıbbi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda halkı aydınlatıyor.

- Tıbbi konularda yapılan eğitim ile araştırma çalışmalarını teşvik ediyor, destekliyor.

- Aynı veya benzer amaçları paylaşan derneklerle işbirliği yapıyor, federasyon ve konfederasyonlara katılıyor.