Özel Nisa Hastanesi - Teşhis Üniteleri
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Teşhis Üniteleri

6 Ameliyathane

3 Doğumhane

Acil Servis

Check-Up

Endoskopik Cerrahi&Endoskopik Girişimler


- Artroskopi
- Bronkoskopi
- Endoskopik Sinüs Cerrahisi
- Gastroskopi
- Kapalı Prostat Ameliyatları (TUR-P, Greenlight)
- Kolonoskopi
- Laparoskopi
- Rektosigmoideskopi
- Rektoskopi
- Sistoskopi

Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi


- Kardiyak Testler
- Efor Testi
- EKG
- Ekokardiyografi
- Holter

Laboratuvar

- Bakteriyoloji
- Biyokimya
- Hematoloji
- Hormon-ELISA
- Mikoloji
- Mikrobiyoloji
- Patoloji
- Seroloji- İmmüunoloji
- Tümör Markırları

Nörolojik Testler

- EEG
- EMG

Radyoloji

- Bilgisayarlı Spiral Tomografi
- Kemik Yoğunluğu Ölçümü
- Mamografi
- Manyetik Rezonans (MR)
- Renkli Doppler
- Röntgen
- Ultrasonografi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi