Özel Nisa Hastanesi - Haklarınız
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Haklarınız

Nisa Hastanesi olarak amacımız, hastalığınız ile ilgili en iyi sağlık hizmetini vermek ve en kısa zamanda iyileşmenizi sağlamaktır.

Hastanemiz size bu hizmeti verirken, Resmi Gazete'de yayınlanan "Hasta Hakları Yönetmeliği"nde açıklanan hasta haklarını ve ihtiyaçlarını esas almaktadır.

Aşağıda yer alan maddeler, hastanemizde kalış süreniz boyunca size en iyi hizmeti vermemize yardımcı olacak hak ve sorumluluklarınızı açıklayan biz özettir.

Nazik ve özenli davranış görme hakkınız vardır.

• Sağlık durumunuz, size uygulanacak alternatif tedavilerin riskleri, yararları ve tedavi süresince karşılaşabileceğiniz zorluklar konusunda, anlaşılır açıklıkta bilgi alma hakkınız vardır. Bu bilgiler size doktorunuz veya sağlık hizmeti veren diğer personel tarafından verilecektir.
• Size sağlık hizmeti veren kişileri isim ve unvanlarıyla tanıma hakkınız vardır.
• Size sunulan tedaviye "evet" deme hakkınız vardır. Aynı zamanda "hayır" deme ve tedaviyi reddetme hakkınız da vardır.
• Size ait tıbbi kayıtlara ulaşma hakkınız vardır.
• Doktorunuz veya sağlık hizmeti veren diğer personel tarafından yalnız olarak muayene edilmeyi isteme hakkınız vardır. Doktorunuz ile özel olarak ve doğrudan konuşma hakkınız vardır.
• Bizden yardım istediğinizde en kısa zamanda size yanıt vermemizi bekleme hakkınız vardır.
• Yanlış bir şey olduğunda; aileniz veya vasiniz aracılığı ile bile olsa, bize iletme hakkınız vardır. Biz, bunu bir şikayetin dile getirilmesi olarak kabul ederiz, ve size verilen bakım bundan hiçbir şekilde etkilenmez.
• Çözemediğiniz bir probleminizin olması durumunda, 146 numaralı dahili telefondan hastanemizin Hasta İlişkileri Bölümü ile temas kurabilirsiniz.

Sorumluluklarınız...

• Doktorunuza; mevcut şikayetleriniz, geçirdiğiniz hastalıklar, uygulanan tedaviler, kullandığınız ilaçlar ve sağlığınızla ilgili diğer konularda tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunuz vardır.
• Size sağlık hizmeti veren doktor, hemşire ve diğer personele saygılı davranma, acil durumlar dışında makul saatlerde görüşme talep etme, hastane içindeki talimat ve uyarılara uyma sorumluluğunuz vardır.
• Doktorunuz ve diğer personelin direktiflerine elinizden geldiği kadar uyma ve bir sorunuz olduğu taktirde alternatif uygulamalar hakkında yine bu kişilerle görüş alışverişi yapma sorumluluğunuz vardır.
• Diğer hastaların rahatsız edilmeden sağlık hizmeti alma hakkına saygılı olma, ziyaretçi ve refakatçilerinizin gürültü yapmamalarını sağlama sorumluluğunuz vardır.
• Hastane içerisindeki sigara içme ve cep telefonu kullanma ile ilgili sınırlamalara uyma sorumluluğunuz vardır.
• Size sunulan sağlık hizmetinin bedelini karşılama ve ödeme koşullarınız konusunda tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunuz vardır.