Özel Nisa Hastanesi - Hizmet Alanları - Çocuk
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Hizmet Alanları

Çocuk sağlığının adresi

İstanbul’da, çocuğa 24 saat sağlık hizmeti veren önemli merkez olan Çocuk Ünitemiz; acili, poliklinikleri, yataklı tedavi hizmetleri, bebek gözlem odası ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir. Ünitemizde güçlü bir kadro ile 0-15 yaş arası çocukların fiziksel ve mental gelişim takibi, aşıları, tüm çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

• Sağlıklı çocuk büyüme, beslenme takibi ve aşıları, her türlü çocukluk çağı hastalığının ayakta ve yatarak takibi konularında hizmet verilmektedir.
• Sık tekrarlayan bronşit, geçmeyen öksürük ve astımlı çocukların teşhis ve tedavisi, cilt testleri, alerji aşıları konularında hizmet verilmektedir.
• Çocuklar, erişkininin küçük bir modeli gibi görülmemelidir. Bu nedenledir ki; çocukların cerrahi hastalıkları çocuk cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerektiğinde çocuk cerrahları tarafından ameliyat edilmelidir. Ünitemizde; yenidoğan bebek dahil, her yaş grubu çocuğun cerrahi, nefrolojik ve ürolojik sorunlarında uzman hekim kadrosu tarafından hizmet verilmektedir. Ünitede; hiposdapyas, inmemiş testis, fıtıklar, diyafram hernisi, barsak tıkanıkları, UPJ darlığı vesicoüreteral reflü ve posterior üretral valv gibi ameliyatlar güvenle gerçekleştirilmektedir.
• Büyümede gecikme, ergenlik bulgularının erken veya geç ortaya çıkması gibi hormonal bozuklukların takibi konularında hizmet verilmektedir.
• Çocukluk çağında görülen kusma, beslenme bozukluğu, kabızlık şikayetlerinin tedavisi, ülser, gastrit ve yakıcı madde içilmesine bağlı oluşan sindirim sistemi yanıklarının endoskopi ile tanısının konulması ve tedavisi konularında hizmet verilmektedir.
• Çocukluk çağı hastalıkları ve anemilerinin takip ve tedavisi konularında hizmet verilmektedir.
• Kalpteki yapısal bozuklukların, atım düzensizliklerinin ekokardiyografi ve diğer tetkiklerle takip ve tedavisi konularında hizmet verilmektedir.
• Tekrarlayan idrar yolu hastalıkları, idrar kaçırma gibi çocukluk çağı hastalıklarının takibi konularında hizmet verilmektedir.
• Havale geçiren, yaşına göre hareketler gelişimi geç başlayan, beyni etkilenmiş spastik bebeklerin takibi, çocukluk dönemi beyin ve omurilik cerrahisi konularında hizmet verilmektedir.