Özel Nisa Hastanesi - Hizmet Alanları - Endoskopik Cerrahi ve Endoskopik Girişimler
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Hizmet Alanları

Laparoskopik Girişimler
- Endoskopik Sinüs Cerrahisi
- Kapalı Safra Kesesi Ameliyatları
- Kapalı Prostat Ameliyatları (TUR-P)
- Artroskopi
- Sisteskopi

KARDİYAK TESTLER

- EKG
- Ekokardiyografi
- Efor Testi
- Holter

RADYOLOJİ

- Radyografi
- Floroskopi
- Renkli Doppler
- Röntgen
- Ultrasonografi

LABORATUAR

- Bakteriyoloji
- Biyokimya
- Hematoloji
- Hormon-ELISA
- Mikoloji
- Mikrobiyoloji
- Patoloji
- Seroloji-İmmunoloji
- Tümör Markırları