Özel Nisa Hastanesi - Hizmet Alanları - Laboratuar
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Hizmet Alanları

Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir. Nisa Hastanesi, diğer birimlerine gösterdiği titizliği ve özeni laboratuvar biriminde de uygulayarak uluslararası standartları esas alan bir yapı oluşturmuştur. Yüksek teknoloji, hizmette zenginlik, hız ve güvenilirlik Nisa Hastanesi'nin ana hedefini oluşturmaktadır.

Nisa Hastanesi Laboratuvarı
• Biyokimya
• Hormon
• Hematoloji
• İmmunoloji
• Alerji
• Mikrobiyoloji

Başarılı ve iyi bir sağlık hizmeti için kaliteli laboratuvar sonuçları çok önemlidir. Günümüz tıp uygulamalarında vazgeçilmez koşul kabul edilen hasta güvenliği, laboratuvar sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği ile yakından ilgilidir.

Nisa Hastanesi Laboratuvarı, standart, hızlı ve güvenilir hizmet vermek üzere yapılandırılmıştır.

Nisa Hastanesi, hizmet verdiği klinik uzmanlık dallarında olduğu gibi, laboratuvar alanında da (biyokimya, hormon, immunoloji, alerji, hematoloji, mikrobiyoloji ) kaliteyi esas almayı, bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek uygulamaya koymayı, klinik uygulamalarda gerekli testleri en kısa zamanda sonuçlandırıp hastaya sunmayı temel prensip olarak hedeflemiştir.

Nisa Hastanesi olarak, laboratuvarımızda kalite uygulamaları çalışmalarını devam ettirmeye, üyesi olduğumuz uluslararası kalite kontrol programları ile standartlarımızı en yüksek düzeyde tutmaya çalışmaktayız.

Laboratuvarımız, 24 saat/7 gün aralıksız hizmet verilmektedir.

Laboratuvarımızda, uzman hekimler, alanında deneyim sahibi biyolog ve teknikerler ile hemşireler görev yapmaktadır.

Testler uluslararası kabul gören cihaz ve kitlerle, kalite kontrol merkezleri denetiminde ((Bio-Rad), standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır.

Yaş, cinsiyet, risk faktörü ve doktor önerilerine göre check-up (dönemsel sağlık kontrolleri (check-up) yapılmaktadır.