Özel Nisa Hastanesi - Haberler - Kalp hastalıklarında erken ve doğru teşhis
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Nisa'dan Haberler

Kalp hastalıklarında erken ve doğru teşhis

Kalp hastalıkları, tüm gelişmelere rağmen, ne yazık ki hâlâ dünyada ölüm nedenleri sıralamasında birinci olma özelliğini korumaktadır.

Büyük bir kısmı daha önce ciddi bir belirti vermeksizin aniden ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak önemli oranda ani ölümler oluşur. Bilinmelidir ki, kalp hastalıklarının erken ve doğru teşhisi, varolan gizli kalp hastalıklarının ortaya çıkarılması ancak ileri teknoloji ürünü cihazlarla mümkündür.

Nisa Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi, doğumsal, romatizmal, hipertansiyona ve koroner yetmezliğe bağlı kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, uzman kardiyologlar eşliğinde teknolojinin son ürünleri ile hizmet vermektedir. Ünitede; EKG, holter, efor testi, renkli doppler ekokardiyografi ile tüm kardiyolojik testler yapılabilmekte, acil kardiyolojik girişimler (pace-maker -kalbe pil takılması-) gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kalp hastalıklarının zamanında teşhis ve tedavisine olanak sağlayan kardiyoloji check-up’ı isteyen herkes için uygulanabilmektedir.

Kalp hastalıklarının erken ve doğru teşhisi, var olan gizli kalp hastalığının ortaya çıkarılması ancak ileri teknoloji ürünü cihazlarla mümkündür. Kalbinizi daha yakından tanıyın diyor ve ünitemizdeki teknolojik cihazların işlevlerini kısaca anlatıyoruz.

Renkli Doppler Ekokardiyografi

Kalbin içini gösteren bir cihazdır. Kalbin yapısı ve fonksiyonları ile ilgili bilgiler verir. 15 dakikada, hastaya hiçbir zarar ve acı vermeden yapılan bu inceleme ile hemen hemen bütün kalp hastalıkları hakkında bilgi edinilip, büyük çoğunluğunda (kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, doğumsal kalp hastalıkları gibi) başka bir incelemeye gerek kalmadan kesin tanı konabilir.

Efor Testi
Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek kalp hızı artırılır. Bu sırada hastadan alınan elektrotların bilgisayarda analizi yapılır. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılır. Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır. Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder. Özellikle 40 yaş üstü hiçbir şikayeti olmayan kişilerde de gizli kalp hastalığının tanısı için faydalı olabilir.

Holter

Cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihaz olup hasta günlük normal yaşamını sürdürürken 24 saat boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir.

Pace-Maker (kalbe pil takılması)

Yetersiz kalp vuruları olan veya tamamen duran kalp takılan geçici pace-maker (kalp pili) sayesinde tekrar sağlığına kavuşturulabilir.

Kardiyolojik check-up

Kalp hastalıklarının zamanında teşhis ve tedavi edilebilmesi için erken teşhis çok önemlidir. Bunun için de özel olarak programlanmış bir kardiyolojik check-up’ın düzenlenmesi gerekir. Normal bir check-up programı ile gizli kalp hastalığını ortaya çıkarmanın mümkün değildir.

Kalp check-up’ı (kontrolü) nedir?

Kalp check-up’ı herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerde veya kalbe ait olabileceğinden şüphe edilen bir takım belirti ve bulguların değerlendirmesidir. Aynı zamanda kalp rahatsızlığı olan hastaların belirli aralıklarla yaptırması gereken kontrollerdir.

Kardiyolojik check-up programı

• Kardiyolog Muayenesi
• EKG
• Renkli Doppler Ekokardiyografi
• Efor Testi
• Kan Şekeri
• Üre
• Lipit Profili
• Trigliserit
• Total Kolesterol
• HDL
• LDL
• VLDL

Kimlere kalp kontrolü önerilebilir?

Şikayeti olan, şikayeti olmayan ancak kalp açısından yüksek risk taşıyan kişiler ile kalp hastalığı olan veya kalp hastalığı ile sonuçlanabilecek diğer rahatsızlıkları olan kişilere önerilebilir.

"Yüksek riskli grup" diye bir sınıflama yapılabilir mi?

Kalp kası beslenme bozukluğu ile eş anlamlı diyebileceğimiz koroner damar hastalığı bir takım risk faktörleri ile birlikte olarak sık görülebilir. Ailesinde kalp krizi geçirme hikayesi veya koroner damar hastalığı olan kişiler, yüksek tansiyonlular, şeker hastalığı olanlar, sigara içenler, yüksek kan kolesterol düzeyi olanlar, şişmanlar ve hareketsiz yaşamı olanlar risk altındadırlar. Ayrıca erkeklerde kadınlara göre yaşlılarda da gençlere göre daha fazladır.

Kalp kontrolü gereken diğer durumlar nelerdir?

Hiç bir şikayeti olmayan belirli bir yaşın üstündeki (40 yaş sonrası) kişilerin yılda bir kez kontrol olmaları gerekir. Kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayeti olan şahıslarda az önce sözüne ettiğimiz risk faktörleri de varsa mutlaka kardiyolojik değerlendirilmeden geçmelidirler. Çünkü nefes darlığı kalp yetersizliğinin, çarpıntı kalp ritm bozukluğunun, göğüs ağrısı da koroner damarların darlığının bir belirtisi olabilir.

Kalp kontrolü için neler yapılır?

Kalp elektrosu (EKG), akciğer filmi, kan şekeri, kan yağları (kolesterol alt grupları, trigliserit) diğer adıyla lipit profili, ihtiyaca göre eforlu kalp elektrosu ve kalp ekokardiyografisi (EKO) ile daha da ileri gitmek gerekirse sintigrafi ve kalp anjiografisi yapılabilir.

Uygulanacak yöntemlerde risk faktörleri ortaya koyulabilir. Mesela (muayene ile yüksek tansiyon saptanabilir), kan tetkikleri ile şeker hastalığı ve yüksek kolesterol düzeyleri saptanabilir. Eforlu kalp elektrosu ile kişinin efor kapasitesi ortaya konabileceği gibi, şikayeti olmayanlarda gizli kalp damar hastalığının verdiği veya göğüs ağrısının kalp ilişkisini yüzde 85'e yakın ön görmek mümkündür. Eko ile kalp kapak hastalığını, kalp yetersizliğini, kalbin fonksiyon bozukluğunu, yüksek tansiyonun kalbe etkisini, kalp kasının açılma durumunu gösterebilmek mümkündür.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Kalbiniz ihmale gelmez

Miyokard infarktüsü, ağır kalp ve solunum sistemi hastalıklarında kalp ve solunumu, tekrar normal faaliyetine geçirebilen teknolojiyi içeren Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz, konusunda uzman hekim ve eğitimli hemşire kadrosu ile 365 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Kalbi besleyen damarlardan birinin kan pıhtısı ile aniden tıkanması sonucu kalp krizi oluşur. Kalp krizi geçiren hastaların özellikle ilk saatlerde daha fazla olmak üzere ilk günlerde hayati tehlikesi çok yüksektir. Bu nedenle bu tür hastalar, Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde takip ve tedavi edilmektedir. Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde yapılan tedavi ve müdahaleler sayesinde, tıkalı olan kalp damarı trombolitik tedavi (pıhtı eritici tedavi) ile açılıp kalp krizi durdurulabilmektedir. Hastanın ölümüne neden olan ritim bozuklukları defibrilatör (şok) aleti ile düzeltilebilmektedir.

17 Şubat 2014 Pazartesi

Diğer Haberler