Özel Nisa Hastanesi - Doktor Detay
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Doktor Detay

Op. Dr. Cem Çevik
Üroloji Uzmanı
Doğum Yeri, Tarihi
Ordu, Türkiye / 16. 01. 1977
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce, Almanca
E-Posta Adresi
Hobileri
Kitap okumak, seyahat etmek.
Telefon Numarası
0212 454 44 00
ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta İçi 09:00- 18:00 Hafta Sonu(Cumartesi) 09:00 - 14:00 Randevu İçin (0212) 454 44 00
DENEYİM

2008 – Halen
Özel Nisa Hastanesi

2007 – 2008
Patnos Devlet Hastanesi

EĞİTİM

06.06.2002 – 01.10.2006
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği
Tıp Eğitimi
Kocaeli

1995-2001
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi
İstanbul

KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE KATILIMLARI:

5-7 Haziran 2003 : 5. Ulusal Androloji Kongresi
25-28 Eylül 2003 : 6. Ankara Üroonkoloji Kongresi

KURS KATILIMLARI:
• 27 Şubat- 2 Mart 2003 : Türk Üroloji Derneği, Asistan Eğitim Kursu
• 16 Ekim- 19 Ekim 2003: Türk Üroloji Derneği, Asistan Eğitim Kursu
• III. TÜYK yazılı ve sözlü sınavında başarı

ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ:
• Pediatrik taş olgularında mini üreteroskopi deneyimimiz
Uğur Boylu, Kaya Horasanlı, Cem Çevik, Bülent Altay, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu
7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi
• Üst üriner sistem üretelyal tümörlerinde 10 yıllık klinik deneyimimiz
Eyüp Gümüş, Kaya Horasanlı, Orhan Tanrıverdi, Uğur Boylu , Cem Çevik, Cengiz
Miroğlu
• Campbell Ürology 8. edition, Türkçeye çeviri

YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR:
• Bikalutamid 150 mg Klinik Çalışması

EĞİTİM İÇİ SEMİNERLER:
• Lokal İleri Evre Prostat Kanserine Yaklaşım (pps)
• Prostat Kanserinde Laparoskopik Cerrahi (pps)
• Testis Tümörleri Ve Tedavisi (pps)
• 5ARİ Kullanan Erkeklerde PSA Değerinin Yorumlanması (pps)
• BPH Hastalığının Önlenmesi (pps)
• Mesane Tümörleri İçin Kimyasal Önlemler (pps)
• Prostat Kanserinde Moleküler Belirteçler (pps)
• Non-invaziv Mesane Tümörlerinde 2004 WHO Histolojik Sınıflamasının Klinik Anlamları (pps)
• Erkek Cinsel İşlev Bozukluğu (pps)
• High Grade İinvaziv Mesane Tümörlerinde Lenfadenektominin Rolü (pps)
• PDE5 İnhibitörleri (pps)
• Üriner İnkontinans (pps)
• 4 cm Veya Daha Küçük Böbrek Tümörlerinin Çaplarına Göre Histopatolojik Davranışları (pps)
• Evre I Testis Tümörlerine Yaklaşım (pps)
• Lokal İleri Evre Prostat Kanserine Yaklaşım: Dün, Bugün, Yarın (pps)
• Çocuklarda Primer VUR Sonuçlarının Tahmininde Böbrek Ve Mesane Fonksiyonlarının Prediktif Kullanımı (pps)
• 5 mm’den Küçük, Palpe Edilemeyen, İnsidental, İntratestiküler Kitlelere Yaklaşım (pps)
• Prepubertal Erkeklerde Testiküler Ve Paratestiküler Tümörler (pps)
• Vezikoüreteral Reflü (pps)

MESLEKİ ÜYELİKLER

• Türk Üroloji Derneği
• Türk Androloji Derneği
• Endoürological Society