Özel Nisa Hastanesi - Doktor Detay
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Doktor Detay

Uzm. Dr. Mustafa BİLGİ
İç Hastalıkları Uzmanı
Doğum Yeri, Tarihi
Sandıklı, Türkiye / 1971
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
Hobileri
Bilardo, masa tenisi
Telefon Numarası
0212 454 44 00
ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta İçi 08:30 - 18:00 Hafta Sonu(Cumartesi) 08:30 - 18:00 Randevu İçin (0212) 454 44 00
DENEYİM

2018 – Halen
Özel Nisa Hastanesi
 
İstanbul

2017-2018
Esenler Avicenna Hastanesi
 
İstanbul

2016-2017
Konya Medicana Hastanesi
 
Konya

2005-2016
Konya Vakıf Hastanesi
 
Konya

2004-2005
Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi
 
Yozgat

2003-2004
Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi
 
Erzurum

1998-2003
İstanbul Haydarpaşa Devlet Hastanesi
 
İstanbul

1995-1998
Siirt Pervari Devlet Hastanesi
 
Siirt

EĞİTİM

1998-2002
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Uzmanlık Eğitimi
İstanbul

1988-1995
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi
İzmir

KONFERANSLAR


KONFERANSLAR


ULUSAL KONGRE KATILIMLARIİç Hastalıkları Kongresi

2015 Antalya


Gastroenteroloji Kongresi

2016 Kıbrıs


ALDIĞI KURSLAR


İşyeri Hekimliği Kursu

2013


RİA Uygulaması Kursu

1995
YAYINLAR  1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


M Bilgi, A Keser, H Katlandur, E Şahin, A O Kalkan, M Yıldız, A Kıyıcı, m Keleş

Evaluation of the Relationship between Microalbuminuria and Urine Ischemia-Modified

Albumin Levels in Patients with Diabetic Nephropathy.

Journal of Clinical Laboratory Analysis


Demirtunç R, Duman D, Başar M, Bilgi M, Teomete M, Garip T.

The Relationship Between Glycemic Control and Platelet Activity in Type 2 Diabetes Mellitus. J Diabetes Complications.

2009 Mar-Apr;23(2):89-94. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2008.01.006.


Ulucan Ş, Keser A, Kaya Z, Katlandur H, Özdil H, Bilgi M, Ateş İ, Ülgen MS.

Association between PDW and Long Term Major Adverse Cardiac Events in Patients with Acute Coronary Syndrome. Heart Lung Circ.

2016 Jan;25(1):29-34. doi: 10.1016/j.hlc.2015.05.017.


Gemici K, Okuş A, Yıldız M, Şahin M, Bilgi M,

A Surgeon's Nightmare: Complications.

Ulus Cerrahi Dergisi

2015 Jun 1;31(2):90-1. doi: 10.5152/UCD.2015.2785.


Gemici K, Bilgi M, Katlandur H, Kuzgun A, Yildiz M, Okuş A, Ay S.

A Rare Persistent Postoperative Vomiting Cause: Pericardial Effusion. Chirurgia

2014;27(2):119-20.


Bilgi M, Kalkan AO, Çayır K, Keleş M.

Nocturia and Sleep Disturbance Depending on the Nifedipine Use. J Clin Med Kaz

2015; 2(36):54-55.


K. Gemici, T. Acar, S. Barış, M.Yıldız, C. Sever, M.Bilgi, S.Şentürk

Lower Recurrence Rate With Full-Thickness Mesh Fixation İn İncisional Hernia Repair.

Hernia December 2015, Volume 19, Issue 6, pp 927-933


Erdem İlgün, Ömer Akyürek, Ali Osman Kalkan, Fethi Demir, Mehmet Demirayak, Mustafa Bilgi

Is Fibromyalgia an Inflammatory Disease?


Keser Ahmet, Özbek K, Ulucan Ş, Katlandur H, Bilgi M, Özdil H.

Relationship between red cell distribution with levels and severity of coronary artery ectasia

European review for medical pharmacological sciences.


 


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


Noyan F, Bilgi M.

Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Hematolojik Değişiklikler.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi ISSN: 1300-6363.


 


Gemici K, Arık B, Bilgi M, Efe D, Acar T.

Duodenum Dördüncü Bölüm Divertiküli; 4 Olgunun Cerrahi Yöntemi.


 


Bilgi M, Tekin A, Şengür F, Demirtunç R, Veysel M, Başar M, Yıldız M.

Doksazosinin Ortalama Trombosit Volümü Üzerine Etkisi.

European Journal of Health Science 2016; 2(1):x-x. doi: 10.5505/eurjhs.2016.32042.


GARİP, Tayfun; BAŞAR, Melih; BİLGİ, Mustafa; GÜMÜŞ, Mustafa; TEOMETE, Mehmet; DEMİRTUNÇ, Refik.

%75 İnsülin Lispro Protamin Süspansiyonu Ve %25 Insülin Lispro Enjeksiyonu Karışımının Diyabet Regülasyonu Üzerindeki Etkisi / The Effect Of 75% Insulin Lispro Protamine Suspension And 25% Lispro Injection Mixture Over Diabetic Regulation.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003,43(4):197-202,


 


Demirtunç, Refik; Gümüş, Mustafa; Teomete, Mehmet; Başar, Metin; Bilgi, Mustafa; Garip, Tayfun.

Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Oral Glukoz Tolerans Testinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Oral Glucose Tolerance Test In Nonalcoholic Fatty Liver Disease.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003,43(3):149-152, Ref:14


 


Erdem İlgün, Ömer Akyürek, Ali Osman Kalkan, Fethi Demir, Mehmet Demirayak, Mustafa Bilgi

Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Platelet/Lymphocyt Ratio in Fibromyalgia

Eur J Gen Med 2016; 13(2): 100-104 doı: 10.15197/EJGM.1525


 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


Ali Tekin, Feridun Şengür, Refik Demirtunç, Mustafa Bilgi, Beysel M, Melih Basar.

Benign Prostat Hiperplazili Erkeklerde Doksazosin Tedavisinin Bir Vasküler Risk Faktörü Olan MPV (Ortalama Platelet Volümü) Üzerine Etkisi.

Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı 2002.


 


Duran Efe  , Türker Acar  , Bilal Arık  , Ömer Akyürek  , Kazım Gemici , Mustafa Bilgi

Median Arkuat Ligaman Kompresyon Sendromunu Hatırlamak


 


Harun Karamanlı, Mustafa Bilgi, Hakan Tanrıöver , Beyhan Baltacı , Kerim Çayır , Mustafa Keleş.

Support Treatment Wıth Contınuous Posıtıve Aırway Pressure And O2 Supplement In Acute Renal Faılure. Böbrek Hastalıkları Ve Hipertansiyon Ve Transplantasyon Toplantısı- 2015


 


Mustafa Bilgi, Ali Osman Kalkan , Kerim Çayır , Mustafa Keleş.

A Rare Cause Of Nocturıa: Nıfedıpıne Use Böbrek Hastalıkları Ve Hipertansiyon Ve Transplantasyon Toplantısı- 2015


 


Ulucan, Seref; Keser, Ahmet; Kaya, Zeynettin; Katlandur, HuSeyin; Ozdil, Hüseyin; Bilgi, Mustafa; Ulgen, Mehmet Siddik.

Can Predict Long Term Adverse Cardiac Events in Patients with Acute Coronary Syndrome.

American Journal of Cardiology. March 16, 2015, Vol. 115, p16