Özel Nisa Hastanesi - Doktor Detay
Online
Randevu
Online
Labaratuvar
?nteraktif
Hesapl?y?c?lar
Hayattayken
Hayat Verin
Hasta ve
Ziyaretçi
Hastan?za
Mesaj Gönderin
Anlasmali
Kurumlar

Doktor Detay

Uzm. Dr. Şiar Dursun
Nöroloji
Doğum Yeri, Tarihi
Ergani, Diyarbakır / 03 Ağustos 1980
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
Hobileri
Kitap okumak, seyahat etmek
Telefon Numarası
0212 454 44 00
ÇALIŞMA SAATLERİ
Çarşamba   09:00 - 17:00 Hafta Sonu(Cumartesi) 00:00 - 00:00 Randevu İçin (0212) 454 44 00
DENEYİM

2018 – Halen
ÖZEL NİSA HASTANESİ
İstanbul

EĞİTİM

1998-2004
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi
Diyarbakır

2006-2011
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanlık Eğitimi
İzmir

2011-2014
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nöroloji
Yan Dal Uzmanlık

MESLEKİ ÜYELİKLER


Türk Pediatrik Nöroloji Derneği

YAYINLAR
Sutcuoglu S, Dursun S, Halicioglu O, Ozturk C, Akman S, Yaprak I, Ozer E., "Evaluation of maternal knowledge level about neonatal jaundice", 2012, Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2012; 25, 1387-1389.

Tosun A, Kurtgoz S, Dursun S, Bozkurt G. A Case of Ehlers-Danlos Syndrome Type VIA With a NovelPLOD1 Gene Mutation. Pediatric Neurology, 2014; 51 (4): 566–569.

Tosun A, Dursun S, Akyildiz UO, Oktay S, Tataroglu C. Acute Motor-Sensory Axonal Neuropathy With Hyperreflexia in Guillain-Barre Syndrome. J Child Neurol 2015 30: 637-640.

Akman SA, Halicioglu O, Bayol U, Dursun S, Yaprak I. İnfantil dönemde tanı alan kistik fibrozisli olgularımızın değerlendirilmesi. Ege Pediatri Bülteni 2008; 15 (1): 15-20.Bildiriler:Anik A, Anik A, Unuvar T, Tosun AF, Dursun Ş, Akcan AB, Durum Y, Turkmen MK. Cystic Encephalomalacia and Infantile Spasm as a Complication of Transient and Mild Hyperinsulinemic Hypoglycemia. ESPE Abstracts (2015) 84 P-3-1058.

Atabay B, Bahadur Eİ, Türker M, Dursun Ş, Öniz H, Yaprak I. tanı sırasında renal tübüler disfonksiyonu olan akut lenfoblastik lösemili olgu. 7.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2009, Ankara.

Tosun A, Dursun Ş, Ünüvar T , Gökdoğan D, Güney İ. Atipik Klinik ve Kraniyal MRG Tutulum Paterni Olan Bir X’e Bağlı Adrenolökodistrofi Olgusu. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-27 Haziran 2014, Kapadokya.

Tosun A, Dursun Ş, Hepduman P, Durum Y. Multiple Kavernöz Hemanjiomlu Bir Olgu. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-27 Haziran 2014, Kapadokya.

Tosun A, Dursun Ş, Hepduman P, Gökdoğan D. Erken Başlangıçlı Sanfilippo B Sendromlu Bir Olgu. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-27 Haziran 2014, Kapadokya.